NA KOJI NAČIN PARK MOŽE POSTATI POSJEĆENO TURISTIČKO ODREDIŠTE